لوازم مهرسازی ملزومات مهرسازی ؛ ژلاتین خام؛چسب دوطرفه؛نایلوپرینت مهر برجسته؛کاغذکالک؛طلق ترنس؛دسته مهر اتوماتیک؛فرچه ژلاتین شور؛ استامپ؛جوهر؛مهرفشاری؛ دسته مهر پرسی ؛لوازم مهر پرسی ؛ لوازم مهر برجسته ؛ دستگاه مهر ژلاتینی ؛ دستگاه مهر پرسی؛ لوازم مهر لیزری؛ دستگاه مهر لیزری tag:http://mohr123.mihanblog.com 2018-04-23T00:24:24+01:00 mihanblog.com دستگاه کوچک مهرسازی 2018-04-17T22:10:00+01:00 2018-04-17T22:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/43 هومن اسماعیلی کوچک ترین دستگاه مهر سازی در ابعاد 10*40 سانتبا دو لامپ یووی ماوراء بنفش و آیینه ضد موج با بردهایدیجیتالی که مانع سوسو زدن لامپ ها میشود 85 هزار تومان با 6 ماه گارانتی تعویض و آموزش مهرسازی رایگان و صدها طرح مهر ساخت مهر در کمتر از 10 دقیقه با کیفیت عالی و هزینه بسیار پایین ؛ هزینه ساخت مهر با دستگاه های جدید مهر سازی کمتر از 500 تومان است و فروش مهرحداقل 10 هزار توماندستگاه مهرسازی مدل B11000 فول با دولامپ یووی 10 وات هیتاچی ژاپنی ؛ بالاست های دیجیتال اصلی ؛ پاور جدا ؛ آیینه ضد موج& کوچک ترین دستگاه مهر سازی در ابعاد 10*40 سانت
با دو لامپ یووی ماوراء بنفش و آیینه ضد موج با بردهای
دیجیتالی که مانع سوسو زدن لامپ ها میشود 85 هزار
تومان با 6 ماه گارانتی تعویض و
آموزش مهرسازی رایگان و صدها طرح مهر
دستگاه مهرسازی دو لامپ 60 هزار تومان

ساخت مهر در کمتر از 10 دقیقه با کیفیت عالی و
هزینه بسیار پایین ؛ هزینه ساخت مهر با دستگاه های
جدید مهر سازی کمتر از 500 تومان است و فروش مهر
حداقل 10 هزار تومان

دستگاه مهرسازی مدل B11000 فول با دولامپ
 یووی 10 وات هیتاچی ژاپنی ؛ بالاست های
 دیجیتال اصلی ؛ پاور جدا ؛ آیینه ضد موج
 فقط 140 هزار تومان بهمراه نرم افزار طراحی مهر فارسی

دستگاه مهرسازی حرفه ای
با لامپ های یووی 20 وات ژاپنی
از 260 هزار تا 940 هزار تومان

09193519931
09124526223

]]>
مهر برجسته پرسی 2018-04-10T22:10:00+01:00 2018-04-10T22:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/55 هومن اسماعیلی مهر پرسی به مهرهایی گفته میشود که بی رنگ هستند و کاغذ را برجسته میکنند به این مهرها , مهر فلزی و مهر سنگی هم می گویند دستگاه مهر برجسته از 140 هزار تومان موجود استساخت مهر برجسته فلزی مانند ساخت مهر ژلاتینیساده است فقط مواد اولیه مهر برجسته متفاوت است که شامل نایلوپرینت خام - کاغذ کالک - اسپریمهرسازی و دسته مهر پرسی می باشد ضمن اینکهحلال شستشوی مهر فلزی برجسته با حلال مهر ژلاتینی تفاوت داردمهر برجسته در محضر و دفتر خانه ها کاربرد زیادی دارد این مهرها در مدارس ؛ ادارات و شرکت های مهم هم استفاده مهر پرسی به مهرهایی گفته میشود که
بی رنگ هستند و کاغذ را برجسته میکنند
به این مهرها , مهر فلزی و مهر سنگی هم
می گویند دستگاه مهر برجسته از 140 هزار
تومان موجود است
مهر برجسته پرسی

ساخت مهر برجسته فلزی مانند ساخت مهر ژلاتینی
ساده است فقط مواد اولیه مهر برجسته متفاوت
است که شامل نایلوپرینت خام - کاغذ کالک - اسپری
مهرسازی و دسته مهر پرسی می باشد ضمن اینکه
حلال شستشوی مهر فلزی برجسته با حلال مهر ژلاتینی
تفاوت دارد

مهر برجسته در محضر و دفتر خانه ها کاربرد زیادی
دارد این مهرها در مدارس ؛ ادارات و شرکت های
مهم هم استفاده میشود

برای ساخت مهر پرسی برجسته فلزی علاوه بر
دستگاه مهرسازی برجسته و لوازم مهر برجسته به
نرم افزار طراحی مهر برجسته و پرینتر نیاز داریم

دستگاه ساخت مهر برجسته فلزی
یک سال گارانتی فول
از 140 هزار تا 940 هزار تومان

09124526223
09192510283


]]>
ساخت مهر فلزی 2018-04-03T22:10:00+01:00 2018-04-03T22:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/56 هومن اسماعیلی مهرسازی فلزی مانند مهرسازی ژلاتینی استفقط لوازم مهر فلزی متفاوت است که شاملنایلوپرینت مهر فلزی؛ دسته مهر فلزی ؛ کاغذ کالک و اسپری مهرسازی می باشد به مهر فلزی , مهر پرسی , مهر برجسته , مهر سنگی و مهر دفترخانه و مهر محضر هم میگویندبا دستگاه مهر فلزی علاوه بر ساخت مهر فلزیمیتوان مهر ژلاتینی , کلیشه طلاکوب , کلیشه تامپو , کلیشه چاپ و کلیشه کارتن سازی را هم ساختمهرسازی را میتوان برای شغل دوم و شغل کوچک در نظر گرفت شغل مهرسازی از شغل های زودبازده است که کم هزینه و پردرامد استدستگاه مهرسازی فلزیآموزش مهرسازی فلزی مانند مهرسازی ژلاتینی است
فقط لوازم مهر فلزی متفاوت است که شامل
نایلوپرینت مهر فلزی؛ دسته مهر فلزی ؛ کاغذ
کالک و اسپری مهرسازی می باشد به
مهر فلزی , مهر پرسی , مهر برجسته , مهر سنگی
و مهر دفترخانه و مهر محضر هم میگویند
ساخت مهر فلزی
با دستگاه مهر فلزی علاوه بر ساخت مهر فلزی
میتوان مهر ژلاتینی , کلیشه طلاکوب , کلیشه
تامپو , کلیشه چاپ و کلیشه کارتن سازی
را هم ساخت

مهرسازی را میتوان برای شغل دوم و شغل کوچک
در نظر گرفت شغل مهرسازی از شغل های زودبازده
است که کم هزینه و پردرامد است

دستگاه مهرسازی فلزی
آموزش مهر سازی فلزی
یک سال گارانتی
از 140 هزار تومان
نرم افزار طراحی مهر فارسی
صدها نمونه طرح مهرسازی

09193519931
09124526223

]]>
نایلوپرینت 2018-03-27T22:10:00+01:00 2018-03-27T22:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/15 هومن اسماعیلی نایلوپرینت به ماده خام ساخت مهر برجسته می گویند که از سیلیکون فشرده تشکیل شده و پس از آماده شدن به سختی فلز میشودنایلوپرینت در انواع آلمانی ؛ تایوانی وچینی موجود است که نوع آلمانی آن بسیار باکیفیت است و علاوه بر ساخت مهر پرسی در ساخت کلیشه داغی طلاکوب هم کاربرد داردماده شستشوی نایلوپرینت الکل صنعتی یا آب داغاست و برای شستشو میتوان از مسواک یا فرچه ایمانند آن استفاده نمدنایلوپرینت آلمانیسایز 22*27 سانتی متر125 هزار تومان0912452622309193519931 نایلوپرینت به ماده خام ساخت مهر برجسته می گویند
که از سیلیکون فشرده تشکیل شده و پس از آماده
شدن به سختی فلز میشود

نایلوپرینت در انواع آلمانی ؛ تایوانی وچینی موجود
است که نوع آلمانی آن بسیار باکیفیت است و
علاوه بر ساخت مهر پرسی در ساخت کلیشه داغی
طلاکوب هم کاربرد دارد

ماده شستشوی نایلوپرینت الکل صنعتی یا آب داغ
است و برای شستشو میتوان از مسواک یا فرچه ای
مانند آن استفاده نمد

نایلوپرینت آلمانی
سایز 22*27 سانتی متر
125 هزار تومان
نایلوپرینت مهر پرسی
09124526223
09193519931


]]>
دستگاه مهرسازی 2018-03-20T23:10:00+01:00 2018-03-20T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/20 هومن اسماعیلی دستگاه مهر سازی با لامپ های ماوراء بنفش هیتاچیژاپنی - تایمر فول دیجیتال با ده حافظه اتوماتیک - فن خنککننده و خشک کن ژلاتین - آیینه ضد موج - بردهای دیجیتالی برای روشن شدن لامپها از 85 هزار تومانساخت انواع مهرهای ژلاتینی - ساخت مهر فلزی - مهر برجستهو انواع کلیشه های طلاکوب و تامپودستگاه مهرسازی دستیاز 85 هزار تا 260 هزار توماندستگاه مهرسازی اتوماتیکاز 700 هزار تا 940 هزار تومانبا آموزش رایگان مهرسازییک سال گارانتی و ده سال پشتیبانیصدها طرح آماده مهرسازی 0912452622309107716244 دستگاه مهر سازی با لامپ های ماوراء بنفش هیتاچی
ژاپنی - تایمر فول دیجیتال با ده حافظه اتوماتیک - فن خنک
کننده و خشک کن ژلاتین - آیینه ضد موج - بردهای دیجیتالی
برای روشن شدن لامپها از 85 هزار تومان

ساخت انواع مهرهای ژلاتینی - ساخت مهر فلزی - مهر برجسته
و انواع کلیشه های طلاکوب و تامپو

دستگاه مهرسازی دستی
از 85 هزار تا 260 هزار تومان

دستگاه مهرسازی اتوماتیک
از 700 هزار تا 940 هزار تومان
دستگاه مهرسازی
با آموزش رایگان مهرسازی
یک سال گارانتی و ده سال پشتیبانی
صدها طرح آماده مهرسازی

09124526223

09107716244


]]>
انواع دستگاه مهرسازی 2018-03-13T23:10:00+01:00 2018-03-13T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/23 هومن اسماعیلی فروش انواع دستگاه ساخت مهر با آموزش رایگان مهر سازی و پشتیبانی فنی 09124526223توانایی ساخت مهر های ژلاتینی ؛ مهر برجسته غ مهر فلزی ؛ مهر پرسی ؛ مهر بانکی ؛ مهر دسته چک و مهر پزشکی ؛ مهر شرکتی ؛ مهر محضر ؛ مهر دفتر خانه و مهر مدارسدستگاه مهرسازی با آموزش کامل مهر سازییک سال گارانتی و ده سال پشتیبانیصدها نمونه طرح مهر رایگاناز 85 هزار تا 940 هزار تومان0912452622309193519931ساخت مهرهای بسیار با کیفیت و دقت بالابراحتی و سادگی فروش انواع دستگاه ساخت مهر با آموزش رایگان
مهر سازی و پشتیبانی فنی 09124526223

توانایی ساخت مهر های ژلاتینی ؛ مهر برجسته غ مهر
فلزی ؛ مهر پرسی ؛ مهر بانکی ؛ مهر دسته چک
و مهر پزشکی ؛ مهر شرکتی ؛ مهر محضر ؛ مهر
دفتر خانه و مهر مدارس

دستگاه مهرسازی
با آموزش کامل مهر سازی
یک سال گارانتی و ده سال پشتیبانی
صدها نمونه طرح مهر رایگان
از 85 هزار تا 940 هزار تومان
دستگاه ساخت مهر ارزان
09124526223

09193519931

ساخت مهرهای بسیار با کیفیت و دقت بالا
براحتی و سادگی


]]>
قیمت دستگاه مهر سازی 2018-03-06T23:10:00+01:00 2018-03-06T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/51 هومن اسماعیلی قیمت دستگاه ساخت مهر از 85 هزار تومان تا940 هزار تومان در مدل های دستی و اتوماتیک تولید میشود آموزش رایگان مهرسازی بهمراهصدها نمونه طرح آماده مهر رایگان مهر سازی بسیار آسان و کم هزینه است ساخت مهر در زمان 10 دقیقه و با هزینه کمتر از 1000 تومان انجام میشود شغل مهرسازیبرای راه اندازی شغل کوچک پردرآمد و کم سرمایه مناسب استبرای ساخت مهر باید طرح پرینت گرفته شده روی کاغذ کالک را با ژلاتین خام درون دستگاه مهرسازی بمدت 10 دقیقه نوردهی کرد سپس با فرچه و حلال ژلاتین شور شستشو داد تا برجسته شوددستگاه مه قیمت دستگاه ساخت مهر از 85 هزار تومان تا
940 هزار تومان در مدل های دستی و اتوماتیک
تولید میشود آموزش رایگان مهرسازی بهمراه
صدها نمونه طرح آماده مهر رایگان
قیمت دستگاه مهرسازی
مهر سازی بسیار آسان و کم هزینه است
ساخت مهر در زمان 10 دقیقه و با هزینه
کمتر از 1000 تومان انجام میشود شغل مهرسازی
برای راه اندازی شغل کوچک پردرآمد و کم سرمایه
مناسب است

برای ساخت مهر باید طرح پرینت گرفته شده روی
کاغذ کالک را با ژلاتین خام درون دستگاه مهرسازی
بمدت 10 دقیقه نوردهی کرد سپس با فرچه و
حلال ژلاتین شور شستشو داد تا برجسته شود

دستگاه مهر سازی دستی
از 85 هزار تا 260 هزار تومان

دستگاه مهرسازی اتوماتیک
از 700 هزار تا 940 هزار تومان

آموزش مهرسازی رایگان
یک سال گارانتی فول
نرم افزار فارسی طراحی مهر
صدها نمونه طرح آماده مهرسازی

09124526223

09193519931

]]>
دستگاه مهر برجسته 2018-02-27T23:10:00+01:00 2018-02-27T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/16 هومن اسماعیلی ساخت انواع مهر برجسته فلزی با دستگاه های جدید مهر سازیو کلیشه سازی انجام میشود برای ساخت مهر برجسته بجایژلاتین خام از سیلیکون فشرده استفاده میشود که به آننایلوپرینت می گویندمهر سازی برجسته مانند مهر سازی ژلاتینی است فقط مواد اولیه ساخت آن با مهر ژلاتینی متفاوت است دستگاه های مهر سازی جدید توانایی ساخت مهر های ژلاتینی ؛ مهر های برجسته و مهر های سنگی  را دارد علاوه بر اینکه ساخت کلیشه هم با دستگاه جدید قابل انجام استمهر برجسته در محضر - دفتر ثبت اسناد - مدارس - ادار ساخت انواع مهر برجسته فلزی با دستگاه های جدید مهر سازی
و کلیشه سازی انجام میشود برای ساخت مهر برجسته بجای
ژلاتین خام از سیلیکون فشرده استفاده میشود که به آن
نایلوپرینت می گویند

مهر سازی برجسته مانند مهر سازی ژلاتینی است فقط
مواد اولیه ساخت آن با مهر ژلاتینی متفاوت است دستگاه های
 مهر سازی جدید توانایی ساخت مهر های ژلاتینی ؛ مهر های
 برجسته و مهر های سنگی  را دارد علاوه بر اینکه
 ساخت کلیشه هم با دستگاه جدید قابل انجام است

مهر برجسته در محضر - دفتر ثبت اسناد - مدارس - ادارات
 و نهادها 
استفاده میشود و به مهر هایی گفته میشود که
بی رنگ هستند و پس از استفاده کاغذ را برجسته می کنند

به این مهر ها مهر سنگی - مهر پرسی - مهر فلزی
 و مهر آهنی
نیز می گویند

دستگاه مهر سازی برجسته
با آموزش رایگان همراه دستگاه
یک سال گارانتی و ده سال پشتیبانی
از 85 هزار تومان تا 940 هزار تومان

مهر ساز فلزی
بهمراه صدها طرح مهر رایگان
و
نرم افزار فارسی طراحی مهر

09124526223

09193519931


]]>
دستگاه مهر سازی کوچک 2018-02-20T23:10:00+01:00 2018-02-20T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/32 هومن اسماعیلی دستگاه مهر کوچک و کم هزینه با قابلیت ساخت مهر ژلاتینی و مهر برجسته بهمراه آموزش مهر سازی رایگان و پشتیبانیفنی پس از فروش رایگان از 85 هزار توماندستگاه مهر مدل B10000دو لامپ یووی ژاپنیآموزش مهر سازی رایگانصدها طرح مهر رایگان85 هزار توماندستگاه مهرمدل B11000با دو لامپ یووی 10 وات ژاپنیدرب وکیوم داربرد دیجیتال اصلییک سال گارانتی فول 140 هزار تومان0912452622309192510283 دستگاه مهر کوچک و کم هزینه با قابلیت ساخت مهر ژلاتینی
و مهر برجسته بهمراه آموزش مهر سازی رایگان و پشتیبانی
فنی پس از فروش رایگان از 85 هزار تومان
دستگاه مهرسازی استیل

دستگاه مهر
مدل B10000


دو لامپ یووی ژاپنی
آموزش مهر سازی رایگان
صدها طرح مهر رایگان
85 هزار تومان


دستگاه مهر
مدل B11000


با دو لامپ یووی 10 وات ژاپنی
درب وکیوم دار
برد دیجیتال اصلی
یک سال گارانتی فول
140 هزار تومان

09124526223

09192510283

]]>
دستگاه مهرسازی ارزان 2018-02-13T23:10:00+01:00 2018-02-13T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/4 هومن اسماعیلی دستگاه ساخت مهر و کلیشه با لامپ های ماوراء بنفش هیتاچی ژاپنی و بردهای دیجیتالیمدل B10000با دو لامپ یووی مهرسازیبردهای دیجیتالیآموزش مهرسازی بهمراه صدها طرح مهر 85 هزار تومانمدلB11000با دولامپ 10 وات 30 سانت ژاپنیبدنه ضد اشعه و ضدخشآیینه ضدموجبردهای دیجیتالی اصلی140 هزار تومان0912452622309193519931 دستگاه ساخت مهر و کلیشه با لامپ های
ماوراء بنفش هیتاچی ژاپنی و بردهای دیجیتالی

مدل B10000
با دو لامپ یووی مهرسازی
بردهای دیجیتالی
آموزش مهرسازی بهمراه صدها طرح مهر
85 هزار تومان

دستگاه مهر 60 تومانمدلB11000
با دولامپ 10 وات 30 سانت ژاپنی
بدنه ضد اشعه و ضدخش
آیینه ضدموج
بردهای دیجیتالی اصلی
140 هزار تومان

دستگاه مهرسازی b12000


09124526223

09193519931

]]>
کارهای زودبازده - کارآفرینی 2018-02-06T23:10:00+01:00 2018-02-06T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/64 هومن اسماعیلی شغل مهرسازی یک طرح زودبازده و کم هزینه است که جزء کارهای زودبازده محسوب میشود این شغل علاوه بر سرمایه کم و یادگیری آسان به فضای کمی برای شروع نیاز دارد قیمت دستگاه مهر سازی از 85 هزار تومان شروع میشود لوازم مهرسازی , کامپیوتر و پرینتر بهمراه نرم افزار طراحی مهر هم نیاز استمهرسازی مناسب یک طرح کارآفرینی پردرآمد و کم هزینه است که با کمتر از 500 هزار تومان و در یک مغازه کوچک قابل شروع است قیمت ساخت مهر با روش جدید مهرسازی کمتر از 1000 تومان است که طی مدت زمان کمتر از 10 دقیقه ساخته میشودمهرسازی ج شغل مهرسازی یک طرح زودبازده و کم هزینه است
که جزء کارهای زودبازده محسوب میشود این شغل
علاوه بر سرمایه کم و یادگیری آسان به فضای کمی
برای شروع نیاز دارد قیمت دستگاه مهر سازی از 85 هزار
تومان شروع میشود لوازم مهرسازی , کامپیوتر و پرینتر
بهمراه نرم افزار طراحی مهر هم نیاز است
کارهای زودبازده-کارآفرینی
مهرسازی مناسب یک طرح کارآفرینی پردرآمد و کم هزینه
است که با کمتر از 500 هزار تومان و در یک مغازه کوچک
قابل شروع است قیمت ساخت مهر با روش جدید مهرسازی
کمتر از 1000 تومان است که طی مدت زمان کمتر
از 10 دقیقه ساخته میشود

مهرسازی جزء زودبازده ترین مشاغل است که بسیار
سریع به بازدهی و سود می رسد این شغل را طی
چند ساعت میتوان آموزش دید و شروع بکار کرد

دستگاه مهر سازی
یک سال گارانتی فول
آموزش مهرسازی رایگان
مواد اولیه مهر سازی
از 85 هزار تا 940 هزار تومان

09124526223

09193519931


]]>
قیمت دستگاه مهرسازی ارزان 2018-01-30T23:10:00+01:00 2018-01-30T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/87 هومن اسماعیلی ارزان ترین دستگاه مهرسازی که علاوه بر قیمت پایین دارای کیفیت بالایی باشد با دو لامپ یووی مخصوص مهرسازی و برد دیجیتالی فقط 85 هزار تومان می باشد که بهمراه آموزش رایگان مهرسازی عرضه می گردد در مهر سازی باید دو نکته را در نظر گرفت لامپ های دستگاه که باید حتما لامپ مخصوص مهرسازی باشد و دستگاه مهر حداقل باید دو لامپه باشد تا ساخت مهر یکنواخت و با کیفیت گردد علاوه بر دستگاه دو لامپه مهرسازی , دستگاه چهار لامپ و دستگاه مهرسازی اتوماتیک , دستگاه مهر لیزری و دستگاه مهر برجسته هم موجود است که با آموزش رای ارزان ترین دستگاه مهرسازی که علاوه بر
قیمت پایین دارای کیفیت بالایی باشد با
دو لامپ یووی مخصوص مهرسازی و برد
دیجیتالی فقط 85 هزار تومان می باشد که بهمراه
آموزش رایگان مهرسازی عرضه می گردد
دستگاه مهرسازی ارزان
در مهر سازی باید دو نکته را در نظر گرفت
لامپ های دستگاه که باید حتما لامپ مخصوص
مهرسازی باشد و دستگاه مهر حداقل باید دو لامپه باشد
تا ساخت مهر یکنواخت و با کیفیت گردد

علاوه بر دستگاه دو لامپه مهرسازی , دستگاه چهار
لامپ و دستگاه مهرسازی اتوماتیک , دستگاه مهر لیزری
و دستگاه مهر برجسته هم موجود است که با آموزش
رایگان و لوازم مهرسازی به فروش می رسد
09124526223

دستگاه مهر سازی
آموزش رایگان ساخت مهر
یک سال گارانتی تعویض
مواد اولیه مهرسازی
از 85 هزار تا 940 هزار تومان

09192510283

]]>
لوازم کلیشه سازی 2018-01-23T23:10:00+01:00 2018-01-23T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/86 هومن اسماعیلی برای ساخت کلیشه ژلاتینی مثل کلیشه چاپ و کلیشه کارتن سازی و همچنین ساخت کلیشه فلزی مثل کلیشه طلاکوب و تامپو به مواد اولیه کلیشه سازی نیاز داریم که برای هر کدام متفاوت است برای ساخت کلیشه ژلاتینی از ژلاتین 5 میل و برای ساخت کلیشه فلزی از نایلوپرینت آلمانی که تا 200 درجه حرارت را تحمل می کند استفاده میشود کاغذ کالک برای پرینت طرح کلیشه و اسپری کلیشه سازی هم مورد نیاز است دستگاه کلیشه سازی هم که همان میز نور یووی است علاوه بر لوازم ساخت کلیشه استفاده میشود دستگاه ساخت کلیشه بغیر از ساخت کلیشه فلزی و برای ساخت کلیشه ژلاتینی مثل کلیشه چاپ
و کلیشه کارتن سازی و همچنین ساخت کلیشه فلزی
مثل کلیشه طلاکوب و تامپو به مواد اولیه کلیشه سازی
نیاز داریم که برای هر کدام متفاوت است
دستگاه کلیشه سازی
برای ساخت کلیشه ژلاتینی از ژلاتین 5 میل و
برای ساخت کلیشه فلزی از نایلوپرینت آلمانی که
تا 200 درجه حرارت را تحمل می کند استفاده میشود
کاغذ کالک برای پرینت طرح کلیشه و اسپری کلیشه سازی
هم مورد نیاز است

دستگاه کلیشه سازی هم که همان میز نور یووی
است علاوه بر لوازم ساخت کلیشه استفاده میشود
دستگاه ساخت کلیشه بغیر از ساخت کلیشه فلزی
و ژلاتینی میتواند انواع مهر ژلاتینی و مهر برجسته
را هم بسازد
09124526223

دستگاه کلیشه سازی
یک سال گارانتی فول
لوازم مصرفی کلیشه سازی
آموزش کلیشه سازی
از 85 هزار تا 940 هزار تومان

09192510283

]]>
خرید دستگاه مهر 2018-01-16T23:10:00+01:00 2018-01-16T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/85 هومن اسماعیلی برای ساخت یک مهر آماده و با کیفیت علاوه بر خرید دستگاه مهرسازی به مواد اولیه مهرسازی و کامپیوتر , پرینتر مهرسازی و نرم افزار طراحی مهر بهمراه آموزش مهرسازی نیاز داریم دستگاه مهرسازی از یک میز نور با تعدادی لامپ یووی مخصوص مهرسازی و بردهای دیجیتالی تشکیل شده , لامپ مخصوص مهرسازی مثل لامپ مهتابی سفید است اما نور آن آبی روشن است لوازم مهرسازی شامل ژلاتین مهر سازی , کاغذ کالک , دسته مهر , اسپری مهرسازی و چسب دوطرفه است مهر سازی شغلی بسیار پردرآمد , زودبازده و کم هزینه است 09124526223دستگاه مهر آموزش برای ساخت یک مهر آماده و با کیفیت علاوه
بر خرید دستگاه مهرسازی به مواد اولیه مهرسازی
و کامپیوتر , پرینتر مهرسازی و نرم افزار طراحی مهر
بهمراه آموزش مهرسازی نیاز داریم
خرید دستگاه مهرسازی
دستگاه مهرسازی از یک میز نور با تعدادی لامپ
یووی مخصوص مهرسازی و بردهای دیجیتالی
تشکیل شده , لامپ مخصوص مهرسازی مثل
لامپ مهتابی سفید است اما نور آن آبی روشن است

لوازم مهرسازی شامل ژلاتین مهر سازی , کاغذ
کالک , دسته مهر , اسپری مهرسازی و چسب دوطرفه
است مهر سازی شغلی بسیار پردرآمد , زودبازده و
کم هزینه است
09124526223

دستگاه مهر
آموزش مهرسازی رایگان
ملزومات مهرسازی
یک سال گارانتی فول
از 85 هزار تا 940 هزار تومان

09381966964

]]>
دستگاه مهر لیزری 2018-01-09T23:10:00+01:00 2018-01-09T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/84 هومن اسماعیلی مهرسازی دو نوع است مهرسازی ژلاتینی و برجسته که با میز نور یووی مهرسازی انجام می شود و مهرسازی لیزری که با دستگاه لیزری مهرسازی قابل انجام است برای ساخت مهر لیزری برخلاف ساخت مهر ژلاتینی از ژلاتین مهرسازی استفاده نمیشود ماده اصلی ساخت مهر لیزری ؛ فوم مهر لیزری یا پلیمر مهرسازی است ضمن اینکه بجای دسته مهر معمولی هم از دسته مهر لیزری استفاده می گردد به مهرهای لیزری , مهر فوری , مهر نوری , مهر ضد جعل و مهر پلیمری هم می گویند ساخت این مهرها در چند ثانیه و با کیفیت بسیار بالا بدون نیاز به تجربه و تخصص مهرسازی دو نوع است مهرسازی ژلاتینی و
برجسته که با میز نور یووی مهرسازی انجام
می شود و مهرسازی لیزری که با دستگاه لیزری
مهرسازی قابل انجام است
دستگاه مهر لیزری
برای ساخت مهر لیزری برخلاف ساخت مهر ژلاتینی
از ژلاتین مهرسازی استفاده نمیشود ماده اصلی
ساخت مهر لیزری ؛ فوم مهر لیزری یا پلیمر مهرسازی
است ضمن اینکه بجای دسته مهر معمولی هم از دسته
مهر لیزری استفاده می گردد

به مهرهای لیزری , مهر فوری , مهر نوری , مهر
ضد جعل و مهر پلیمری هم می گویند ساخت این
مهرها در چند ثانیه و با کیفیت بسیار بالا بدون
نیاز به تجربه و تخصص انجام میشود
09124526223

دستگاه مهرسازی ژلاتینی
از 85 هزار تومان

دستگاه مهرسازی لیزری
از 1600000 تومان

09381966964

]]>
دستگاه مهر فوری 2018-01-02T23:10:00+01:00 2018-01-02T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/83 هومن اسماعیلی دستگاه ساخت مهر فوری در 10 دقیقه با هزینه کمتر از 1000 تومان برای هر مهر بهمراه آموزش مهر سازی فوری و تامین لوازم مهر فوری با قابلیت ساخت انواع مهر ژلاتینی , مهر برجسته , مهر لیزری مهر فوری چند نوع است که مهر ژلاتینی و مهر فلزی با دستگاه یووی مهرسازی و ساخت مهر لیزری فوری با دستگاه مهرسازی لیزری در چند ثانیه انجام میشود برای ساخت مهر فوری علاوه بر دستگاه مهر به ژلاتین ساخت مهر فوری, کاغذ کالک برای پرینت طرح مهر فوری , اسپری راپید , دسته مهر در انواع مختلف و چسب دو طرفه نیاز است 09124526223دستگاه دستگاه ساخت مهر فوری در 10 دقیقه با
هزینه کمتر از 1000 تومان برای هر مهر
بهمراه آموزش مهر سازی فوری و تامین
لوازم مهر فوری با قابلیت ساخت انواع
مهر ژلاتینی , مهر برجسته , مهر لیزری
دستگاه مهر فوری

مهر فوری چند نوع است که مهر ژلاتینی و
مهر فلزی با دستگاه یووی مهرسازی و ساخت
مهر لیزری فوری با دستگاه مهرسازی لیزری
در چند ثانیه انجام میشود

برای ساخت مهر فوری علاوه بر دستگاه مهر
به ژلاتین ساخت مهر فوری, کاغذ کالک برای
پرینت طرح مهر فوری , اسپری راپید , دسته مهر
در انواع مختلف و چسب دو طرفه نیاز است
09124526223

دستگاه مهرساز فوری
یک سال گارانتی تعویض فول
آموزش مهر فوری
مواد اولیه مهر فوری
از 85 هزار تا 940 هزار تومان

09381966964

]]>
سایت دستگاه مهر سازی 2017-12-19T23:10:00+01:00 2017-12-19T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/82 هومن اسماعیلی سایت تخصصی فروش دستگاه مهر و لوازم مصرفی مهرسازی مثل ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری مهر سازی و دسته مهر بهمراه آموزش ساخت مهر رایگان و پشتیبانی پس از فروش دائمی دستگاه مهر سازی انواع مختلفی دارد که شامل سه مدل دستگاه مهرسازی دستی و سه مدل دستگاه مهرسازی اتوماتیک می باشد نکته مهم و با اهمیت در دستگاه مهر ؛ لامپ های دستگاه است لامپ مهرسازی مثل لامپ مهتابی سفید است اما نور آن آبی روشن است لامپ آبی رنگ مدادی کوچک که بعضی افراد سودجو درون دستگاه مهر قرار میدهند برای مهرسازی مناسب نیست 09124526223دستگ سایت تخصصی فروش دستگاه مهر و
لوازم مصرفی مهرسازی مثل ژلاتین خام , کاغذ
کالک , اسپری مهر سازی و دسته مهر بهمراه آموزش
ساخت مهر رایگان و پشتیبانی پس از فروش دائمی
دستگاه مهر سازی

دستگاه مهر سازی انواع مختلفی دارد که شامل
سه مدل دستگاه مهرسازی دستی و سه مدل
دستگاه مهرسازی اتوماتیک می باشد نکته مهم و
با اهمیت در دستگاه مهر ؛ لامپ های دستگاه است

لامپ مهرسازی مثل لامپ مهتابی سفید است اما
نور آن آبی روشن است لامپ آبی رنگ مدادی کوچک
که بعضی افراد سودجو درون دستگاه مهر قرار میدهند
برای مهرسازی مناسب نیست
09124526223

دستگاه مهر سازی
یک سال گارانتی تعویض فول
آموزش مهر سازی رایگان
مواد اولیه مهر سازی
از 85 هزار تا 940 هزار تومان

09193519931

]]>
تجهیزات مهرسازی 2017-11-28T23:10:00+01:00 2017-11-28T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/81 هومن اسماعیلی یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز مهرسازی بعد از دستگاه مهر سازی , ژلاتین ساخت مهر است که باید حتما آلمانی و یا ژاپنی باشد , اسپری بلک تونر و کاغذ کالک مرغوب , دسته مهر و چسب دوطرفه هم بسیار مهم است مهرسازی را میتوان با کمترین هزینه و در یک فضای کوچک حتی یک مغازه کوچک راه اندازی نمود شغل مهرسازی بسیار پردرآمد و زودبازده است برای ساخت مهر علاوه بر دستگاه مهر و لوازم مهرسازی به نرم افزار طراحی مهر و کامپیوتر , پرینتر مهرسازی و نمونه طرح اماده مهرسازی نیاز داریم 09124526223دستگاه ساخت مهر آموزشمهرسا یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز مهرسازی
بعد از دستگاه مهر سازی , ژلاتین ساخت مهر است
که باید حتما آلمانی و یا ژاپنی باشد , اسپری بلک تونر
و کاغذ کالک مرغوب , دسته مهر و چسب دوطرفه
هم بسیار مهم است
لوازم مصرفی مهرسازی

مهرسازی را میتوان با کمترین هزینه و در یک
فضای کوچک حتی یک مغازه کوچک راه اندازی
نمود شغل مهرسازی بسیار پردرآمد و زودبازده
است

برای ساخت مهر علاوه بر دستگاه مهر و
لوازم مهرسازی به نرم افزار طراحی مهر و
کامپیوتر , پرینتر مهرسازی و نمونه طرح اماده
مهرسازی نیاز داریم
09124526223

دستگاه ساخت مهر
آموزشمهرسازی رایگان
لوازم مهرسازی
یک سال گارانتی فول
از 80 هزار تا 950 هزار تومان

09193519931

]]>
دستگاه مهر ساز 2017-11-14T23:10:00+01:00 2017-11-14T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/80 هومن اسماعیلی دستگاه های مهر سازی دو دسته اند که شامل دستگاه مهر ساز دستی و دستگاه مهر اتوماتیک می باشد با هر دو دستگاه می توان انواع مهر ژلاتینی و مهر برجسته فلزی را ساخت اما ساخت مهر لیزری با دستگاه مهر سازی لیزری انجام میشود تفاوت دستگاه مهر دستی و اتوماتیک در مرحله آخر مهر سازی یعنی شستشوی مهر است که در دستگاه دستی مهر سازی بصورت دستی و در دستگاه اتوماتیک مهر سازی بصورت کاملا اتوماتیک انجام میشود برای مهر سازی علاوه بر خرید دستگاه مهر به لوازم مهر سازی هم نیاز داریم مواد مصرفی مهر سازی شامل زلاتین خام مهر دستگاه های مهر سازی دو دسته اند که شامل
دستگاه مهر ساز دستی و دستگاه مهر اتوماتیک
می باشد با هر دو دستگاه می توان انواع مهر ژلاتینی
و مهر برجسته فلزی را ساخت اما ساخت مهر لیزری
با دستگاه مهر سازی لیزری انجام میشود
دستگاه مهر سازی

تفاوت دستگاه مهر دستی و اتوماتیک در مرحله
آخر مهر سازی یعنی شستشوی مهر است که
در دستگاه دستی مهر سازی بصورت دستی و
در دستگاه اتوماتیک مهر سازی بصورت
کاملا اتوماتیک انجام میشود

برای مهر سازی علاوه بر خرید دستگاه مهر
به لوازم مهر سازی هم نیاز داریم مواد مصرفی
مهر سازی شامل زلاتین خام مهر سازی , اسپری
مهر سازی , کاغذ کالک , چسب دو طرفه و
دسته مهر می باشد
09193519931

دستگاه مهر سازی
یک سال گارانتی فول
آموزش ساخت مهر رایگان
لوازم مهر سازی
از 70 هزار تا 880 هزار تومان

09124526223

]]>
خرید اینترنتی دستگاه مهرسازی 2017-11-07T23:10:00+01:00 2017-11-07T23:10:00+01:00 tag:http://mohr123.mihanblog.com/post/79 هومن اسماعیلی دستگاه مهرسازی را میتوان هم به صورت حضوری و هم اینترنتی خریداری نمود برای خرید اینترنتی دستگاه مهر باید ابتدا نمونه دستگاه و عکس و مشخصات را در سایت فروشگاهی شرکت مشاهده نموده سپس برای خرید اقدام نمود دستگاه مهرسازی انواع مختلفی دارد دستگاه دستی مهرسازی و دستگاه اتوماتیک مهرسازی که هر کدام در چند مدل تولید میشود ساخت مهر با دستگاه مهر اتوماتیک بسیار ساده تر و با کیفیت تر است بجز دستگاه مهر به مواد مصرفی مهرسازی هم نیاز داریم انواع ژلاتین خام , پایه مهر , کاغذ کالک , اسپری مهرسازی , حلال ژلاتین ش دستگاه مهرسازی را میتوان هم به صورت
حضوری و هم اینترنتی خریداری نمود برای
خرید اینترنتی دستگاه مهر باید ابتدا نمونه دستگاه
و عکس و مشخصات را در سایت فروشگاهی شرکت
مشاهده نموده سپس برای خرید اقدام نمود
خرید دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی انواع مختلفی دارد دستگاه دستی
مهرسازی و دستگاه اتوماتیک مهرسازی که هر کدام
در چند مدل تولید میشود ساخت مهر با دستگاه مهر
اتوماتیک بسیار ساده تر و با کیفیت تر است

بجز دستگاه مهر به مواد مصرفی مهرسازی هم
نیاز داریم انواع ژلاتین خام , پایه مهر , کاغذ
کالک , اسپری مهرسازی , حلال ژلاتین شور
و فرچه شستشوی مهر

دستگاه مهر سازی
یک سال گارانتی فول
آموزش مهرسازی
لوازم مهرسازی
از 70 هزار تومان

09124526223
09193519931

]]>